ULTRA CHUADZ ULTRA CHUADZ - ตายเปล่า LYRICS

เธอถามว่าฉันจะตายเพื่อเธอได้ไหม
ฉันตอบกลับไปว่าไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่
มันแล้วแต่เธอจะทำให้เป็นยังไง
แล้วแต่ว่าตาย เพื่อเธอมันคุ้มหรือเปล่า

* ก็เพราะชีวิตมันมีชีวิตเดียว
ให้ขว้างทิ้งคงทำไม่ได้ ฉันรักเธอ
ปัญหาก็คือ เธอรักฉันแค่ไหนกัน

** ตายเพื่อคนที่เรารักและรักเรา
ตายได้เลยไม่เคยหวั่น แต่ให้ตายเพื่อคนที่ไม่รักกัน
ยังงั้นมันจะมีความหมายอะไร ก็ตายเปล่าเสียเปล่า
ตายเปล่าให้มันได้อะไร

เธอถามว่าฉันจะตายเพื่อเธอได้ไหม
ฉันตอบกลับไปว่าไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่
มันแล้วแต่เธอว่าเธอจะจริงแค่ไหน
ทุ่มเททั้งใจให้กันอย่างนั้นหรือเปล่า

(*,**)

(**)