דקלון עופרה LYRICS

הימים יגידו חברים יעידו שאהבתי אותך
הימים יגידו חברים יעידו שאהבתי אותך
את ליבי נתתי את נישמתי עיניתי התאהבתי בך
את ליבי נתתי את נישמתי עיניתי התאהבתי בך
את ימיי שרפתי עיינים לא עצמתי כל גופי רק לך
עופרה איי יעופרה מא עשית לי מה

בעולם סובבתי במדינות נדדתי לחפש אותך
במדינות נדדתי בעולם סובבתי לחפש אותך
את ביתי שרפתי את רכושי מכרתי בכדי למצוא אותך
את ביתי שרפתי את רכושי מכרתי בכדי למצוא אותך
לילות לא ישנתי יום ולילה צמתי רק חולם דמותך
עופרה איי יעופרה מא עשית לי מה

ולבסוף חליתי ליין התמכרתי כואב לי בנשמה
ולבסוף חליתי ליין התמכרתי כואב לי בנשמה
חברים סיפרו לי הרופאים אמרו לי אין עוד תקנה
חברים סיפרו לי הרופאים אמרו לי אין עוד תקנה
ולהם זעקתי רק תרופה ביקשתי אמרו לי אין תרופה
עופרה איי יעופרה מא עשית לי מה

הימים יגידו חברים יעידו שהאהבתי אותך
בעולם סובבתי במדינות נודדתי לחפש אותך
ולבסוף חליתי ליין יתמכרתי כואב לי בנשמה
חברים סיפרו לי הרופאים אמרו לי אין עוד תקנה
ולהם זעקתי רק תרופה ביקשתי אמרו לי אין תרופה
עופרה איי יעופרה מא עשית לי מה
עופרה איי יעופרה מא עשית לי מה