LUCKS MUSIC (ทอฟฟี่) คำถาม LYRICS

คำถามที่ใครต่างค้นหาความหมายที่แท้ของคำว่า...ความรัก
และฉันก็เป็นหนึ่งคนนั้นอยากถามและคอยจะได้เจอกับคน...รัก

*และในวันนี้เมื่อฉันนั้นได้พบเธอ ก็รู้สึกว่ารัก แต่ให้ความหมายไม่ได้
ก็ไม่รู้...ไม่รู้ว่าจะนิยามอย่างไร

**ก็ความรัก...มันเป็นข้อความเล็ก ๆ ของใจ
ถ้าถามว่าหน้าตาเป็นแบบไหน ฉันคิดว่าคงหน้าตาเหมือนเธอ
ก็ความรัก...เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันยิ้มได้
ช่วยฉันให้มีความสุขไม่ว่าอยู่ไหน เธอรู้มั๊ยย...
ทุกครั้งที่ใกล้เธอเป็นแบบนี้

(ซ้ำ *,**)

....มันเป็นข้อความเล็ก ๆของใจ
ถ้าถามว่าหน้าตาเป็นแบบไหน ฉันคิดว่าคงหน้าตาเหมือนเธอ
ก็ความรัก...เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันยิ้มได้
ช่วยฉันให้มีความสุขไม่ว่าอยู่ไหน เธอรู้มั๊ยย...
ทุกครั้งที่ใกล้เธอเป็นแบบนี้