Y NOT 7 08- เคยตายมาแล้ว -YNOT 7 YEAH LYRICS

ถ้าหาก เธอเห็น
ฉันเหมือนคน ไม่แคร์ อะไร
แหละมีชีวิต แขวนไว้บน
เส้นด้าย อย่างนี้

ที่ประชด ใช้ชีวิต
ทำตัว แบบเสี่ยง ตาย
ก็จงอย่าถาม ว่าทำไม
ฉันทำ แบบนี้

ก็ไม่เห็น มีอะไร
ให้กลัว ต่อไป
ผ่านมาแล้ว
เรื่องร้ายแรง กว่านี้

เคยตาย มาแล้ว
เธอรู้ ไว้เลย
เคยตาย มาแล้ว
เพราะคน คนหนึ่ง
ที่ จะเคย ทอดทิ้ง กันไป

เธอทำ ให้ฉัน
ตายด้าน มานาน
เธอทำ ให้ฉัน
ไร้ความ รู้สึก
อยู่ ไปก็ เหมือนตาย