WWW.SONGS.PK KHUDI KO KAR BLUND LYRICS

Khudi ko kar buland itna ke har taqdeer se pehle
Khuda bande se ye poche bata teri raza kya hai
Khudi ko kar buland itna ke har taqdeer se pehle
Khuda bande se ye poche bata teri raza kya hai

Sitaron se aage jahan aur bhi hai aur bhi hai
Abhi ishq ke Imtehan aur bhi hai aur bhi hai
Sitaron se age jahan aur bhi hai
aur bhi hai
Abhi ishq ke Imtehan aur bhi hai aur bhi hai

Khudi ko kar buland itna ke har taqdeer se pehle
Khuda bande se ye poche bata teri raza kya hai

Tu shaheen hai Tu shaheen hai, Tu shaheen hai
Tu shaheen hai, Tu shaheen hai, Parvaaz hai kaam tera kaam tera
Tere samne Aasman aur bhi hai
Tu shaheen he Basera kar Paharon ki chatano per
Tu shaheen hai tu Shaheen hai tu shaheen hai

Khudi ko kar buland itna ke har taqdeer se pehle
Khuda bande se ye poche bata teri raza kya hai

Khudi ko kar buland itna ke har taqdeer se pehle
Khuda bande se ye poche bata teri raza kya hai
bata teri raza kya hai
bata teri raza kya hai