TRABAND NOC & DEN LYRICS

Byli dva bratři byli, dva bratři byli
Jeden černý, druhý bílý, černý a bílý
Jeden měl spřežení černých koní
Druhého vozili dva bílí sloni
Poslyš, bratře milý, poslyš bratře milý
Poslouchej mne chvíli, poslouchej mne chvíli
Hluboko tam v zemi leží poklad skrytý
Jako oheň září, jako oheň svítí
Pojďme a hledejme, poklad vykopejme
Pojďme a hledejme, poklad vykopejme
Kopají bratři svorně, spolu kopají
Už zlata plné kapsy mají, plné kapsy mají
Ale když přišla chvíle, aby se podělili
Jeden druhého bratra ošidili
Bijí se bratři o svoje zlato
Jeden druhému rozházel za to zlato po nebi
Ze zlata se staly hvězdy a měsíc a slunce
A všechno to zlato svítí na nebi
Zlatý hvězdy, zlatej měsíc,
zlatý slunce svítí na nebi
Byli dva bratři byli, dva bratři byli
Už se rozbratřili, už se rozbratřili
Teď na bílém, na černém koni,
na bílém, na černém koni
Jeden druhého honí, nedohoní
Jako den, jako noc, jako noc, jako den
Jako den, jako noc, jako noc, jako den
Jako noc a den
Když jeden jede krajem, druhý je mu v patách
Ale sotva ho dohoní, první už je tentam
Jeden druhému jde po stopách a už už je mu na dosah
Ale nechytí ho, má strach, že bude chycen sám