TRABAND NEZDÁRNÝ SYN LYRICS

Má moje matička veliký žal
že se jí synáček na vojnu dal
Ale já nikdy žádnou bitvu nevyhrál
Já pokaždý nohy na ramena vzal
Bože, kdo že za to může
že jsem bodlák a ne růže?
Zdědil jsem po strýci malé jmění
Postavil dům, dal se do ženění
Ale jednoho jara - proklatej den!
Dům lehl popelem a žena se sousedem
Bože, kdo že za to může že jsem bodlák a ne růže?
Chudej jak myš s párem zedranejch bot
Dal jsem se najmout na zámořskou loď
Ale sotva jsme dopluli čtyřicet mil
Koráb šel ke dnu - já jedinej zbyl
Bože, kdo že za to může že jsem bodlák a ne růže?
Na koňským trhu smlouvám s handlířem
„No nekupte takový krásný zvíře!"
A potom když jedu nocí se svým koněm sám
Herka mi zdechla, tak co z toho mám?!
Bože, kdo že za to může že jsem bodlák a ne růže?
Od domu k domu jde obchodníček:
„Já prodávám zázračný hojivý lék!"
Ale namísto zástupů uzdravených
mě provází nadávky, kletby a smích
Bože, kdo že za to může že jsem bodlák a ne růže?
Tak už to, matko, na světě chodí
Žádnej se podruhý nenarodí
Zbydou tu po mně jen dluhy mnohé
a plačící vdovy a sirotkové
Bože, kdo že za to může že jsem bodlák a ne růže?