זוהר ארגוב הוי אמא LYRICS

נהדרת ושונה, רב הנטל על כתפה
כך עוברת עוד שנה, אך דבר לא השתנה

אלוקים, שמור אותה
כי אין עוזר לצידה
אלוהים,שמור אותה
כי עמלה לבדה

אמא,אמא,אמא
איך אודה לך, לא אדע
אמא,אמא,אמא,אמא,אמא
איך אודה לך, לא אדע

אם אוהבת וטובה, מתייסרת בעולם
כבר זרקה בה השיבה, אך האור בה לא כבה

איכה אומר בשבחה
דלו שפתיי מהלל
עד מה ידעה כאבה
קצרה ידי מלספר

אמא,אמא,אמא
איך אודה לך, לא אדע
אמא,אמא,אמא,אמא,אמא
איך אודה לך, לא אדע